POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO


Mamy nowy numer konta bankowego.

Kościół Zielonoświątkowy w Zawierciu
Nr konta:
04 1750 0012 0000 0000 3158 2164

   ..O NAS............
Trudno jest w kilku zdaniach przedstawić nasz Kościół tak, aby forma zdań i dobór słów mogły oddać prawdziwy jego obraz...
Przedstawię mój punkt widzenia - Ty zaś, przyjdź i sprawdź! Mam nadzieję, że odnajdziesz tu swoje miejsce...

   Jesteśmy ludźmi, którzy zrozumieli i uwierzyli, że dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi możemy żyć jako wolni,
szczęśliwi i radośni ludzie, ciesząc się Bożą przychylnością we wszystkim, każdego dnia! Zdaję sobie sprawę,
że te słowa (podobnie, jak nazwa naszego Kościoła: "Ebenezer" - hebr.: "kamień pomocy") mogą zabrzmieć dość enigmatycznie
dla kogoś, kto pierwszy raz ma kontakt z ewangeliczną wiarą. Zapewniam jednak, że wszystko jest bardzo proste.
Bóg w Jezusie okazał nam pomoc i przebaczenie! Dlatego, staramy się zachować w tym, co przeżywamy (tak w radościach,
jak i w problemach) bliską, osobistą relację z Jezusem Chrystusem...! Spotykamy się, aby tego właśnie się uczyć
- nasze nabożeństwa są pełne radosnego uwielbienia Boga; czytamy Pismo Święte, na którym opieramy naszą wiarę;
opowiadamy o Bożym działaniu w naszym życiu oraz modlimy się o nasze miasto, o nasz Kraj i o nasze osobiste sprawy...
Razem też dobrze się bawimy! Wierzymy, że w ten sposób Bóg odbiera sobie należną Jemu chwałę z naszego życia.
   Zapraszamy, przyjdź...!

Pastor Wiesław Kieras.


Kościół Zielonoświątkowy należy do wielkiej rodziny protestanckich kościołów chrześcijańskich. Jesteśmy legalnie działającym Kościołem, uznanym przez Władze Państwa - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 41, poz. 254).

   ..WYZNANIE WIARY............
  1. Wierzymy w nieomylność całości Pisma Świętego - Biblii, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego.
  2. Wierzymy w Trój jedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  3. Wierzymy w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii.
  4. Wierzymy w śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele.
  5. Wierzymy w wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście.
  6. Wierzymy w zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez upamiętanie (pokutę), nawrócenie do Boga i przemianę życia.
  7. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym wg Pisma Świętego i dary Ducha Świętego.
  8. Wierzymy w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.
  9. Wierzymy w wieczne życie i wieczne potępienie.
   ..PASTOR I STARSI ZBORU............

Pastor - Prezbiter Wiesław Kieras e-mail: w_kieras@op.pl kom.: +48503158722Strona utworzona przez Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, Zbór EBENEZER w Zawierciu, ul. Krótka 3
Wszelkie artykuły, znaki graficzne i nazwy są prawnie chronione. © ®.